กิจกรรมโพสต์ภาพ เดือน มิถุนายน 2019

Happix Selfie at Hacco Labo

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม:01/06/2019-30/06/2019

Hacco Labo  ที่คาเฟ่ Koji bijin Cafe ชั้น 1 ดองกิมอลล์ ทองหล่อ ซอย 10

สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม