สินค้าทดลองฟรี

บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น (2 ซอง)

Calbee Tanawat Co., Ltd

฿40
-100%
ทดลองฟรี
(ส่งฟรี)

แต้มที่ได้รับ แต้ม? : 0 แต้ม

จำนวนสินค้าทั้งหมด : 700 ชิ้น

เวลาเริ่มกิจกรรม 08/03/2018 17:00 น.
เวลาจบกิจกรรม 11/04/2018 23:59 น.
วันที่ส่งสินค้า อังคาร, ศุกร์
หมดเขตรีวิว 16/05/2018

การจัดส่งสินค้าของ Happix

 • 1. จัดส่งสินค้าทุกๆ วันอังคารและวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์

 • 1.1. กรุงเทพและปริมณฑล ใช้เวลา 3-5 วัน ในการจัดส่ง

 • 1.2. พื้นที่ต่างจังหวัด ใช้เวลา 5-7 วัน ในการจัดส่ง

 • 2. หากไม่มีผู้รับหรือพัสดุถูกตีกลับ เราจะไม่ส่งรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รับแต้มฟรี เพียงแค่

1. Happix แจกทันที 1 แต้ม สำหรับผู้ที่กลับมารีวิวผลิตภัณฑ์

2. Happix แจกทันที 2 แต้ม สำหรับผู้ที่กลับมารีวิวผลิตภัณฑ์ และแชร์ผ่านFacebook

3. รีวิวโดนใจ สำหรับผู้ที่รีวิวผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปภาพ ลุ้นรับ แต้มพิเศษ(จำนวนแต้มขึ้นอยู่กับกติกาของแต่ละผลิตภัณฑ์)

บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น (2 ซอง)

จำนวน 700 รางวัล

ชื่อ-นามสกุล
1. ณัฏฐธิดา พรหมมา
2. ธัญญารัตน์ ศิลาคำ
3. จุ้นจ้าน Xunjarn
4. สุมณฑา แซ่ตัน
5. รุจิสา ไรวินท์
6. หยาดฝน วันกาโย
7. สาลีวิว มีศรี
8. ณัฐธนารีย์ แก้วนรินทร์
9. Jakraphong Soungchompan
10. วัชระพล ภูลายเรียบ
11. Ploy FakeParty
12. เสาวรส โพธิ์ทอง
13. ฤทธิชัย เมืองฤทธิ์
14. Wilawan Numhoom
15. รณกฤต ภรณ์วรานนท์
16. สตพร ผลจันทร์
17. วรพล สังวาลย์ทิพย์
18. นงนภัส จรัญพงษ์
19. Oscar Panaikorn
20. Suputcha Chakboot
21. นายตัวร้าย ยายเจี๊ยมเจี้ยม
22. พรทิพย์ หมื่นไตร
23. จำนงค์ หมื่นไตร
24. วิพัฒน์ หมื่นไตร
25. ดวงพร หมวดทอง
26. ณรงค์ฤทธิ์ เพชรอาวุธ
27. Kratay Taytay
28. Here Rodphay
29. ชนานาถ บินซาเล็ม
30. Wassana Patthamaset
31. Pawalin Kongchai
32. ภัทรา กิจงาม
33. Pat Kwangboon
34. อุบล จึงจรูญ
35. สันติ สาระพล
36. อเนก สดศฤงฆาร
37. สุนิสา ลับแล
38. Tukza Milkba
39. ราณี สิรีวราพงศ์
40. ฟ้าสวย มาทา
41. Pimonnad Sittichai
42. Patae Wutthi
43. บุปผา ีชีวพัฒนานุกูล
44. นิชดา พิละกัญทา
45. Nattapohn Chunwirat
46. Ladapa Sommapee
47. วันทนี เปรมสุวรรณ
48. ศิริภักดิ์ คงดั่น
49. กมลชนก จันทร์สว่าง
50. Sastra Sartmai
51. ขนิษฐา ทองคำ
52. อังคณา ฤทธิ์ทอง
53. ประทุมวรรณ แดงบางดำ
54. Waraporn Srionsri
55. Malada Soontornruengyot
56. ฐิติพร สมมิตร
57. ฤทัยชนก โชคพานิชย์
58. อรุณทิพย์ โชคพานิชย์
59. สุชาดา แสนโยชน์
60. มนทกานต์ เชื้อบุญมี
61. วนัสสนันท์ เผยกลาง
62. Phimchanok Kaewchaiphan
63. นันทนี จิตตรง
64. ศรีลัย ทองคำ
65. นภัสสร คุปตเสรี
66. Noey Sasicha Thongkhwaenoou
67. สิตา ทวาสินชนเดช
68. ฑิตยา แสนศรี
69. จิรัปภา ปิยะไพร
70. ศิริพร วีรศักดิ์วงศ์
71. Nittaya Homwan
72. เสาวณี เจริญศิลป์
73. Mintie Ice
74. Kanjana Pooangn
75. เตือนตา อัศวพรรค
76. Piyajit Sriram
77. น.ส ดารินทร์ ลุนทะโสด
78. Da Pukhrua
79. Yuwatida Woraoonu
80. ดวงพร สุริยะ
81. จิราเจต รักแก้ว
82. พชร ขันศรี
83. รสริน บัวภิบาล
84. พรพิมพรรณ เพชรพรไพศาล
85. เกียรติพงศ์ ทองคำ
86. ปิยะรัตน์ ขุนจิต
87. ธนพร มะลิหอม
88. Alongkorn Vittayasoontorn
89. ฐิตารีย์ โรจนจรัสไชย
90. เบญจมาภรณ์ สอนคะ
91. Sanayu Panyana
92. บาลิน ชัยธานี
93. ittirat thongjang
94. สุชาวดี มะราช
95. nampeung boon
96. sichon sriploy
97. เพชรดา เอกอาภากุล
98. ภิญญาพัชญ์ ศาสตร์ใหม่
99. เหมวดี หรั่งชะเอม
100. Pampam Tidarat
101. กัณสินีญ์ อสุนี ณ อยุธยา
102. อภิณห์พร จึงตระกูลพานิช
103. ผกามาศ อัฐธรรมรัตน์
104. Pacharamon Sukharom
105. Pattama Anusri
106. Kesinee Imman
107. สุณิสา แก้วกูล
108. Alice Werachingchai
109. นิภาวรรณ หมวดทอง
110. สมเภา ยอดเรือน
111. ศุภัสสร ทองงาม
112. Jenny Jenney
113. Sakchai Poompho
114. kaed dara
115. รินรฎา ดอนฉนวน
116. วิราวรรณ นิ่มนวล
117. Treerat Moung-ngam
118. ทาริกา ปันศรี
119. กลิกา คุ้มภัย
120. Yupaporn Khumphonoi
121. Trinut Sunthornpornrakdee
122. Poony Bizz
123. ปิติพร ชินดร
124. Chansida Lukarang
125. อาทิตยา กันยานี
126. โอ มะน้องตังค์
127. มนัสนันท์ ทัพพ์จีระกุล
128. Katewalee pailaoond
129. ปฐมฌาน ป้อกันทัง ปฐมฌาน ป้อกันทัง
130. Amnard Keeratipranon
131. Apaporn Suhirunyawanich
132. Suwarin Phantananun
133. Montana Fnf
134. Nattha Tawai
135. สมใจ คงหาญ
136. ยุทธศิลป์ เตชะสุขสำราญ
137. อังคณา นุ่นงาม
138. กัลยรัตน์ โสภณธนกิจสกุล
139. Wangsuk Wittayapanyanond
140. เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ
141. วิไลพร มีเกษร
142. จุฑาภา มะลิสุวรรณ์
143. Supatcha Lapmeema
144. Anyapat Teeravijitworada
145. Kanarun Kannaruk
146. แก้ม กานต์ธิดา
147. ฑิตฐิตา สมพงษ์
148. จิราพร เปรมศรี
149. ธัญ​ชิ​ตา​ ขันติพะโล​
150. นฤมล พุฒทอง
151. ขวัญ ตากสิน แร้วงัยอ่ะ
152. Wanmai Oa Cha
153. Pattha Congchatree
154. เอกฤทธิ์ พริบไหว
155. สุวดี สงมา
156. เสาวลักษณ์ ศุภกิจทรัพย์
157. ketwarin keawmanee
158. ปิยะวดี นันทพันธ์
159. Pakkavee Kongsala
160. Nuchanart Kitinan
161. นางสาวศิริวรรณ ลาภทับทิมทอง
162. พลอยนภัส ศุภสิทธิ์ไพศาล
163. Chonlaporn Sutiworadilok
164. ปิยพร ภานุศาสน์
165. นฤมล พันธุ์ทอง
166. หญิง วัชราวลี
167. รัตติยา วารุณี
168. Palm Salanrat
169. พจนีย์ แจ้งพลอย
170. Kookkujang Lovelove
171. ดารารัตน์ รื่นรมย์สุข
172. นันทพร พันธ์ดวงแก้ว
173. มิ่งมงคล แสงจ้อย
174. ศิรัญญา เตปัง
175. Pawinee Choopan
176. เบญจวรรณ เทียนรอด
177. Pritip Preeyanon
178. สุภาภรณ์ สำเภา
179. Pornnapa Kongbangkung
180. ดรรชณี ออกเวหา
181. สำรวย ขาลพรหม
182. Hathairat Thanyakosetsuk
183. Chavalya Thammagongul
184. จินตนา กิตติวัชราพงษ์
185. Thanyalak Jearsiriporn
186. ฐิติมา ลือนาม
187. Kanamol Suwanasing
188. Sukanya Weelmek
189. อังษณา เรืองอุไร
190. ปนัสยา พิมเรือง
191. วัชราภรณ์ ทิมจรัส
192. ธัญลักษณ์ ประกายศักดิ์
193. วิษา เจิมนาค
194. ธวัลรัตน์ โชติชัยพิพัฒนา
195. พรนภา กลั่นเชื้อ
196. Sivat Koonchararin
197. พันณับพัท ชมภู
198. คณาธิป จินตวรกุล
199. Mai Nutthapohn
200. Amonrat Ammartsena
201. พิมพ์ปวีณ์ ยมะคุปต์
202. ภูมิพัฒน์ กรอบบาง
203. ชนางรัก มนัสสมบูรณ์
204. บุษรา ฉายเรือง
205. พัชนิดา พวงพิลา
206. มนัสพันธน์ เหลืองสุพกานต์
207. ศิริพร สุพรรณ
208. ดารณี ยุชัยสิทธิกุล
209. Matika Naleesee
210. Plajingko Ubolwan
211. ธวัลยา เทพทอง
212. Nutjatuporn Jeamsupakorn
213. Kanyarat Radchakom
214. อังธิพา ลิมปนุสสรณ์
215. พรธิชา สังสว่าง
216. Nawarat Kamkhun
217. ภคมน ศรีธรรมมา
218. Pornkamol Loawiboonchaikit
219. วิรัช คงทรัพย์
220. ณพล เจริญราช
221. Looktur Sasipang
222. Somruethai Sophon
223. เธียรนันต์ อุณหนันทน์
224. Miss Kittiya Suriyawong
225. Pam Sereedeelert
226. ฟ้าศิริ พิพัฒน์ทิพยกุล
227. ลลิตรา เพิ่มสินธุ์
228. Jantra Jantrawisut
229. Ratima Manmanee
230. ศิริพร รามัญ
231. อธิติยา สิริชัยเจริญกล
232. พงศกร ชูญาติ
233. Jarujirasri Panadda
234. ยุพารัตน์ บุญวงษ์
235. พรทิพย์ สุวรรณ์ตรี
236. จุฑารัตน์ ใจหาญ
237. Peeranuch Saesi
238. Thasanee Watcharasripaisan
239. นิตยา สุวรรณมณี
240. กมลวรรณ ทองดีแท้
241. กมลวรรณ จูมพระบุตร
242. Worawee Thongtae
243. Rewadee Leelarujijaroen
244. จิรัฐกาล กลัดสิงห์
245. Kasemsan Norasoonthornkit
246. amp Aloha
247. วาสนา ปลีฟัก
248. กัลป์ปภัส อนันต์วณิชคุณ
249. พงษ์ Pong
250. Sopida S.
251. ureax 00
252. ประวีณา แก้วยอดเขา
253. ni nini
254. เกวลี เกตุษา
255. อรรถชัย สิมดี
256. จักรวาล วงศ์วัฒนะเศรษฐ์
257. สุนิสา แพงแก้ว
258. Ornurai Pijittham
259. ทิวาพร จารุจารีต
260. Kessara Amma
261. ปิยะนุช เต็มคำพร
262. วรรณรัตน์ นันทกมลวารี
263. ชุลิตา คงศรี
264. Madnasri Luebaisa
265. June P.
266. Yupa Thessathan
267. Kurt Nattarat
268. Kunkanya Inthabut
269. พชร ชีวโรจน์ฐากูร
270. กฤติมา ธรรมตาล
271. สมใจ สังคชัยเจริญ
272. ธนพร สลาสำรวย
273. Suparada Monkong
274. Sasinipa Suwanchatree
275. อมิตา อัครเดชากุล
276. เบญจมาศ จันทร์สวัสดิ์
277. Suksanti Runrueang
278. Memory Netlali
279. ปรีดาภรณ์ มั่นต่อการ
280. ชลพร เรืองเลิศปัญญากุล
281. Surachai Tricharoen
282. Papinn Sonthiworachai
283. สุวรรณี จินดาพรบูรณะ
284. เบญจมาศ จินดาพรบูรณะ
285. วรารัตน์ ถาวรกัลปชัย
286. นฤดี ลียะวัฒนกุล
287. Mayree Atthagirakul
288. นันธิกา เวียงแก้ว
289. เอกพงษ์ สุริยะวงศ์
290. Chalita Suwanchatree
291. จิรัชญา เอกสกุล
292. คีรยา สดศฤงฆาร
293. พิมพ์ภัค ชมทรัพย์
294. บุษยภัทร ลีสี
295. ประไพ ลีสี
296. ไอ้กาว หนุ่มหน้ามล
297. ปวีณา กรเสนาะ
298. Thanyakan Kidchai
299. sommanut Daengniam
300. รัชดา วงศ์อนรรฆ
301. วิไลวรรณ ต๊ะม่าน
302. พิฐลักษณ์ ศักดิ์ยโศ
303. Navaporn Tunsakul
304. ลักษณา สุเมธนฤมล
305. นภารัตน ศิริปุนย
306. Fern Kanhaakarapan
307. นิตยา สายน้ำใส
308. Aom Areeya
309. จุฬาวรรณ แหล้สุวรรณ
310. Naruemon Wannasawang
311. thanatcha kasina
312. Sutthida Jeangsasan
313. ยวิษฐา หงษ์ยนต์
314. Pucharida Pintokatok
315. Kirati Gurusingh
316. นิชชาวัลย์ บุบผาชาติ
317. Kittiya Pimolwattana
318. นัชทา วิเศษสุนทร
319. Phasika Nilsuay
320. สุดาพร นัยเนตร
321. XU LI WEI XU
322. Naruemon Rueankaeo
323. สรัลชนา รักษ์วงษ์
324. Nijjawan Saetiew
325. Tanong Sangtong
326. รัตนมน แซ่ฉั่ว
327. Nitchanun Pinautung
328. Saweena Khonthong
329. กนกพร พิกุล
330. พรพรรณ มะลัย
331. พุธิตา เพิ่มสิน
332. Natnicha Uthai
333. ณัฐรดา เวชชธรรม
334. เอม พองยุบ
335. กันตพร ดุลยอนุกิจ
336. สมศักดิ์ อิทธิจินดาทอง
337. Wilaporn Sonwichai
338. ตะวัน เมียกขุนทด
339. ณัฐกานต์ ตันสุวรรณ์
340. Anchalee Suntisuknirun
341. ธิดารัตน์ สันติสุขนิรันดร์
342. Nattasasi Nuengjumnong
343. Tamakorn Chuson
344. ชยพล มีสวัสดิ์
345. Pijitra Sukkapat
346. พรทิพย์ หริกุลรักษ์
347. สุปราณี ขันบัญชารักดี
348. พิมพ์พรรณ เพ็ชรกล้า
349. ธิดารัตน์ ศรีแสง
350. ทัศนีย์ กุลห่าน
351. อภิชญา อุ่นสมัย
352. ชนาธิป เหลืองชาลี
353. กนกนารถ จำปาประโคน
354. Sirijanya Sitan
355. น้ำเพชร คลังภักดี
356. ธนภรณ์ บุญรัตนกรกิจ
357. Kan Jana
358. Yuppadee Yutanachaikul
359. จิตลดา อรุณมณี
360. ศิรินทิพย์ วชิรพิเชฐ
361. Napatara Techangamsuwan
362. Siripong Tatiyarattanapoom
363. สุฑามาศ แก้วบางพูด
364. Jittraporn Sitrungsee
365. Natthamon Thiankaew
366. ณัชชา ตุ่มแก้ว
367. หลินปิง จ้า
368. เปลี่ยน สะมะลี
369. ปภาวรินทร์ รวยสูงเนิน
370. Archara Suzuki
371. กนกกร ปันเรือน
372. Sutamas Mastrachrean
373. Jo Komsan
374. เกษริน ศิริถม
375. วารี สอนเขียว
376. คณัสนันท์ เที่ยงธรรม
377. วราภรณ์ ชอบอิสระ
378. บุญส่ง คุณสินสมบัติ
379. ชลธิชา ประกอบผล
380. Chanan Rawee
381. อโณทัย เหล่าเที่ยง
382. Thanuchaya Muanglue
383. Jirapad Thongkure
384. Kanyarat Saiwon
385. Jeeranun Jeikwattana
386. ธนิดา เพิ่มสา
387. Nareekan Kanta
388. Podphoodd Nps
389. Nattha Mongkon
390. กัลย์สุดา ยิ่งดี
391. Phittaya Kueapara
392. มณทิวา สุทธะ
393. อัจฉราภรณ์ มุขแก้ว
394. Sitala Nanok
395. วรนุช พิลาพอง
396. Tanainan Paiyaramai
397. ณัฐฐา อินทร์
398. Noon S
399. ปฐวี พูลผล
400. Amara Klomjad
401. Cherry Phoosaenngam
402. ส้ม จี๊ด
403. พนิดา ไกรแสงศรี
404. navavit tongphon
405. ภัทรนิษฐ์ คงพรม
406. Maple Apawan
407. Boonyarat Roekmongkolvit
408. เสาวนีย์ ไตรยอรุณ
409. อรวรรณ ดาราเย็น
410. Nooben Benchawan
411. นิพนธ์ พ้นภัยพาล
412. รัตนพร กลัดเกตุ
413. Nat Chatwiriyacharoen
414. ธัญญารักษ์ ปิกจุมปู
415. Thanwadee Chuaysomboon
416. Mananya Aiemmongkol
417. Nicky Jinn
418. Patipol Khonklang
419. ยูกิ ชุมศรี
420. อัญชิสา พึ่งสม
421. Chamaiporn Gena
422. Oae Sumalee
423. Ying Sirilak
424. รุจิราพร สิทธิเสือ
425. นันท์นภัส กันตะบุตร
426. Nes Nattharika
427. พีพี เฉย
428. เมทิณีย์ คนเสงี่ยม
429. Panurat เลิศสกุล
430. นิศารัตน์ ไชยบุญญา
431. สิริรักษ์ สนใจ
432. ณัฐวุฒิ มะลิสุวรรณ์
433. dusita Vathayanon
434. ปวีณา คงวุฒิ
435. Vararat Mod
436. Ta Ling Ping
437. Sasivimon Rungjaeng
438. Thunwarat Seekhiew
439. เพ็ญศิริ เกตุทิศ
440. เปรมยุราพร อนุไพร
441. ศริตา ท้าวฉาย
442. สุจารี พรคุณานุภาพ
443. Pawinee ForFaii
444. แคทรียา จักรายุธ
445. Ken Suzuki
446. Denpong Pookngnil
447. มัทรียา เอ้งฉ้วน
448. พัชรพลอย ไชยพันธุ์
449. พัชราภรณ์ นามสุดตา
450. ชนากานต์ พึงประเสริฐ
451. Ratana Jangjetrew
452. กุ้ง นกบินอิสระ
453. Kae Pao Pao
454. Panumas Thamada
455. Arisa Kaewsom
456. Mint Npr
457. ปยุดา บำรุงเมือง
458. สกุลเพ็ช พรมโคตร
459. อรวัลย์ นาใจยงค์
460. Natchaya Silasaard
461. Kanokwan Tangatchariya
462. อารีรัตน์ พรหมมาลา
463. Wilawan Noomhom
464. Pornjawon Sornmak
465. วัชรี โพธิ์ศรี
466. Thunyamon Prasert
467. จณิสตา พิมพ์จันทา
468. Betxso May
469. sirimas ruangchoo
470. Jiraporn Namkeang
471. น.ส นิศามณี แก้วไพฑูรย์
472. คุณัญญา ผิวอ่อน
473. Jaraspon Annopkanjana
474. Bamboo Phanitphim Larsson
475. กนกรรณ จวงแดง
476. ประไพ การะสา
477. อภิญญา สมบูรณ์
478. อัจฉริยา มานิตย์
479. ณัฐพัชร์ คูณขาว
480. ศุภกานต์ ยิ้มโฉม
481. Thawinwika Chaisuwan
482. ชีวิตที่ ไม่มีเธอ
483. Yaninth Gurusingh
484. Swan Swan
485. นริศรา อรรถจิรกุล
486. กาญจนา ปิติสุขฤกษ์
487. กนกวรรณ ภู่ธวัชชัย
488. Siriporn Choochat
489. จันทนี วัฒนศิริ
490. Pawalin Kongchai
491. Jidapa Phumee
492. Kingtong Jongpaisal
493. Nipaporn Giggs
494. ศิริพร กุ้ยเอี้ยะ
495. นันทัชพร ตันหยง
496. วัชรีย์ ตันหยง
497. ขนัฐชา หมั่นเขตรกิจ
498. ศุศิฎา เดิมพรม
499. อนุปรียา สมิตวุฒิพร
500. ประวีณา แก้วยอดเขา
501. Pat Violeta
502. Sudkanueng Chumridh
503. อรไพลิน สาระนาจ
504. เพชรรัตน์ แพงศรีรักษา
505. Kessarin Saetan
506. Wanlaya Panyasod
507. บุญล้อม อำมา
508. Rattaporn Boochaneeyaphong
509. รัตนา อำนวยรุ่งเรือง
510. สุจิตรา ดวงเจริญ
511. Siripreeya Jampa
512. ณิชาภัทร สันหากุล
513. เถลิงศรี เจนบดินทร์
514. อารีรัตน์ ซื่อดี
515. NikiKae FongBeer
516. ลัดดา แซ่โล้ว
517. Apisamard Yuthong
518. ณัฏฐนิชศ์ พงค์สินเบญญาภา
519. Arissara Plianpan
520. อภันตรี อาจธัญญกรณ์
521. สิริภัทรา แจ้งพระทิตย์
522. Puiiz Ailada
523. Chansuda Kasemsuk
524. ธารญา สิงหสุริยะ
525. Rungsiri Ainthachak
526. กายทิพย์ เจริญรื่น
527. ปรีฉัตร ด้วงอินทร์
528. ฐานะมาศ บุญปัญญา
529. ธนกานต์ นรสาร
530. อิสรีย์ ไชยอินปัน
531. ภัทราภรณ์ จันทร์พุ่ม
532. Ratchadaporn Panngeon
533. Jutharat Chitwimolkul
534. กิตติยา คุ้มไพรี
535. ฑิฆัมภรณ์ กลั่นเชื้อ
536. วรพล ถาวรกูล
537. ราตรี วรรณบุตร
538. กษิดิศ วรรณประดิษฐ์
539. ศุภรัตน์ ชลอมรักษ์
540. ดวงพร ผลทับทิม
541. Siripak Thongtanom
542. Kanyarat Chaykaitoom
543. พิณนภา เรือนคำ
544. ศันศนีย์ สุวรรณโชติ
545. ทิพย์วรรณ ไหมเขียว
546. ฐนพงศ์ เอมะ
547. กชกร ตันหยง
548. Nantatchaporn Tanyong
549. เนตรนภา เศวตะดุล
550. เพ็ญนภา โอฬารลาภ
551. นิภาพร เดชน้อย
552. สุธิศักดิ์ แจ่มสว่าง
553. ณัฏฐ์นรี จันทร์สร้อยงาม
554. รุจรวินท์ เพิ่มมงคล
555. Mind Darawan
556. Thanchanok Woysin
557. เปรมอารี ธัญวัฒนนนท์
558. Pattarasaya Pornthueng
559. นภาพร สลีวงค์
560. Siriwipa Sriboonchu
561. Kunlatida Parabraksa
562. วรากร เพ็งสุวรรณ
563. Sarinya Veerasook
564. พิมพ์ผกา เกษมสุข
565. อาภัสรา ทรพับ
566. แพงใจ จันปัดชา
567. สิริขวัญ ทองจันทรา
568. Kook Natwarin
569. Naphaphan Khongkhanoy
570. Preeyanan Silametasit
571. หลุย หลุยหลุยลั้นล้าๆ
572. Miky Umiwong
573. รุจิสา ช่วยพิทักษ์
574. Pun Punch
575. Nun Ruamking
576. มลธิชา ยี่โถ
577. ธนพร อาจธัญญกรณ์
578. Nutchayada Sirithanawat
579. Suphansa Teangnin
580. โสภักดิ์ เกษมโสม
581. มนตรี วานิชยนันท์
582. Chantima Sintang
583. บุษกร ไกรเลิศวัฒนพงศ์
584. Thippawan Noosrikaw
585. Phatnaree Karantanin
586. เพชรัตน์ แจ้งพลอย
587. Sirinya Phlaiduang
588. รุ้งตะวัน มณีอินทร์
589. ฎารัชญ์ วงศ์ธนาโรจน์
590. pathitta nuntisnag
591. วาทิตา ศรีวิเศษ
592. weeratree sirisombat
593. ดาราวรรณ ใบโซ๊ะ
594. วริศรา เจริญทรัพย์
595. Chonnakarn Siripanee
596. ลี่เหวิน จิดาสมาธิ

รู้หรือไม่เพียง Comment สินค้ากับเราก็ได้รางวัลด้วยนะเพียงแค่ ทำตามนี้

 • step01-reward

  1. เขียน Review ในหน้าสินค้า

 • step02-reward

  2. รับแต้ม Review ทันที 10 แต้ม

 • step03-reward

  3. แต้มครบ 100 แต้ม แลกของรางวัลได้เลย

BunBun Stix บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น

BunBun Stix บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น

สินค้าทดลองใช้ฟรี

BunBun Stix บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น

บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น

กติกาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสินค้าทดลองจากเราไปหรือท่านที่มีสินค้าอยู่แล้ว แค่โพสต์รูป บันบัน สติ๊ก พร้อมกับบอกวิธีกินยังไงให้ดู Cool ที่สุด แล้วโพสต์รูปพร้อมข้อความ หรือ เป็นคลิปวีดีโอพร้อมข้อความ แบบไหนก็ได้ลงบน Facebook ของตัวเอง

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1.

อัพโหลดรูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่คุณคิดว่า Cool ที่สุด

2.

พร้อมข้อความแบบคูลๆ โพสต์บนเฟสบุ๊คของตัวเอง

3.

ในแคปชั่นต้องมี #BUNBUNSTIX_HAPPIX และตั้งโพสเป็นสาธารณะ

รายละเอียด จำนวนสินค้าที่ให้บริการ
บันบัน สติ๊ก ถั่วลันเตาแท่งอบกรอบ รสสาหร่ายญี่ปุ่น 2 ซอง

สินค้าทดลองฟรี

รีวิวล่าสุด

หมดเขตเขียนรีวิว

 • facebookMintie Ice

  16-05-2018 14:13

  ได้รับขนมมาลอง อร่อยผิดคาด ปกติเป็นคนไม่ชอบกินถั่ว รึอะไรทำมาจากถั่ว แต่ตัวนี้กลิ่นก็หอมดี รสชาติอร่อยเลยทีเดียว กรอบเคี้ยวเพลิน หลานมาชิมโดนแย่งไปทั้งถุงเลย 555

 • ความคิดเห็นhappixer25793

  16-05-2018 12:16

  เป็นขนมที่อร่อยมากค่ะ กรุบๆกรอบๆรสชาติดี ทานเพลินจนหมดห่อเลย

 • facebookMod Vararat

  14-05-2018 18:33

  อร่อยมากเลยค่ะ กินเพลินจนต้องหาซื้อเก็ไว้กินอีก

 • ความคิดเห็นIu

  13-05-2018 18:08

  อร่อยมากๆฟินสุดๆ แถมมีประโยชน์ด้วย

 • ความคิดเห็นGotji

  09-05-2018 15:53

  ขอบคุณสำหรับขนมอร่อยๆนะครับ เพิ่งเคยลองทานจากสินค้าที่ส่งมาให้ หมดแล้วจะซื้อทานอีกแน่นอน

 • facebookนู๋ดา

  08-05-2018 18:52

  ขอบคุณสำหรับสินค้า...อร่อยมากๆค่ะ

 • ความคิดเห็นJutarat Jaiharn

  08-05-2018 16:47

  รสชาติ อร่อย ไม่เค็ม

 • facebookchompoo4444

  06-05-2018 06:44

  อร่อยกลมกล่อมดีค่ะ