x close
 • •ข้อตกลงการใช้งาน

  โปรดพิจารณาและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการของ Happix
  เมื่อท่านเริ่มใช้บริการ เราจะพิจารณาว่าท่านยอมรับเนื้อหาภายในข้อตกลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  เนื้อหาภายในข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานฉบับล่าสุดที่มีการเผยแพร่

 • •เกี่ยวกับบริการของ Happix

  สมาชิกจำเป็นต้องเข้าถึงหน้า Website เพื่อรับบริการจากเรา โดยยอมรับภาระค่าใช้จ่ายและเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟแวร์ หรือวิธีการสื่อสาร โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นและใช้งานอย่างเหมาะสมด้วยตัวของท่านเอง Happix ไม่สามารถจัดเตรียมหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึง Website ของเรา ไม่ว่ากรณีใดๆ
  ในอนาคต Happix อาจมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบบริการชนิดต่างๆออก โดยไม่ขอรับรองความถาวรของเนื้อหา หรือการให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • •เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

  เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในแบบฟอร์มสำหรับการสมัครสมาชิกและส่งข้อมูลให้แก่ Happix
  2. กรุณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลข้างต้นให้เป็นปัจจุบัน มีความเป็นจริงและถูกต้องอยู่เสมอ หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว หรือทาง Happix พิจารณาว่าท่านไม่ได้ทำการส่งมอบข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความถูกต้อง Happix มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้และปฏิเสธการขอใช้บริการใดๆของท่านในอนาคต

 • •โปรดใช้ความระมัดระวังในการจัดการ ID และรหัสผ่าน

  1.กรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ท่านรับผิดชอบจัดการ ID และรหัสผ่านของตนเอง เราจะถือว่าการกระทำใดๆที่เกิดจากการใช้งาน ID และรหัสผ่านนั้นๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ID หากเกิดกรณีที่ ID ของท่านถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ID และรหัสผ่านของท่านรั่วไหลไปสู่บุคคลที่สาม กรุณาติดต่อ Happix ทันที อนึ่ง กรณีที่การใช้งานเว็บไซต์เสร็จสิ้นลง กรุณาออกจากระบบทุกครั้ง Happix จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลของ ID และรหัสผ่านของท่าน หรือการใช้งาน ID อย่างไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใดๆ โปรดระมัดระวังในข้อนี้
  2. เมื่อสมาชิกทำการสมัครใช้บริการที่ทางบริษัทหุ้นส่วนเปิดให้บริการ เราจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Happix ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับการสมัคร การชำระเงิน หรือการจัดส่งสินค้า
  3. กรณีที่ Happix ได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการต่างๆของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่เราเปิดให้บริการ เช่น บริการที่เกิดจากบริษัทหุ้นส่วน หรือการติดต่อสอบถามที่ถูกพิจารณาแล้วว่าควรให้บริษัทนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามโดยตรง เราจะเปิดเผยเนื้อหาที่ได้รับการติดต่อสอบถาม ข้อมูลที่อยู่ E-mail หรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตอบคำถามแก่ผู้ให้บริการดังกล่าว
  4. หากมีการชำระเงินล่าช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลที่สาม เราจะเปิดเผยข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับ Happix ให้บริษัทหุ้นส่วนทราบ เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคล เพื่อปฏิเสธการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานหรือสมาชิกที่ใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

 • •หน้าที่ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้

  ข้อมูลทั้งหมด (เนื้อหา, บทความ, เสียง, ภาพถ่าย, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, ตัวอักษร ฯลฯ) แม้จะเป็นเนื้อหาที่เปิดเป็นสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับมาเป็นการส่วนตัวก็ตาม สมาชิกจะต้องตระหนักว่าสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้นเป็นของผู้ที่สร้างขึ้นมาเป็นผู้แรก (รวมถึงผู้ที่ได้รับการยกสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สร้างคนแรกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
  การที่สมาชิกใช้ Happix เป็นสื่อในการลง, เปิดเผย ,นำเสนอข้อมูล ความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการกระทำดังกล่าวจะตกเป็นของสมาชิก Happix จะไม่รับผิดชอบแทนท่านไม่ว่ากรณีใดๆ อนึ่ง ทางเราจะไม่รับรองความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สมาชิกทุกท่านลง, เปิดเผย, นำเสนอ หรือว่าแนบให้กับผู้อื่นโดยใช้บริการของเราเป็นสื่อกลางไม่ว่ากรณีใดๆเช่นกัน กล่าวคือ สมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า ท่านมีโอกาสถูกลงโทษ, ถูกฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย, ถูกคัดค้านจากบุคคลที่สาม เกี่ยวกับข้อมูลที่สมาชิกทำการลง, เปิดเผย, นำเสนอ หรือแนบด้วยตัวท่านเอง
  Happix จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากรายละเอียดในเนื้อหา หรือการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และเพื่อให้ท่านสมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่ ทางเราจึงขอห้ามไม่ให้ท่านกระทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  ・ การละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  ・ การสร้างความเสียหายทางทรัพย์สินและทางสภาพจิตใจของผู้อื่น
  ・ การขู่กรรโชก
  ・ การทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
  ・ การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  ・ การกลั่นแกล้ง, สร้างถ้อยคำให้ร้ายผู้อื่น
  ・ การกระทำลามกอนาจาร หรือก่อความวุ่นวาย
  ・ การกระทำอันไร้ซึ่งศีลธรรม
  ・ การพูดจาว่าร้าย
  ・ การกระทำที่สร้างความน่ารังเกียจ
  ・ การกระทำที่จะเชื่อมโยงไปสู่การเหยียดเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์
  ・ การลง, เปิดเผย, นำเสนอ หรือแนบเนื้อหาที่มีขัดต่อจรรยาบรรณให้แก่ผู้อื่นผ่าการให้บริการของ Happix
  ・ การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  ・ การแอบอ้างชื่อผู้อื่น, แอบอ้างชื่อองค์กรหรือบริษัทโดยที่ไม่มีสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน หรือการหลอกลวงว่าเป็นหุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันกับบุคคล หรือองค์กร (รวมถึงกรณีความเข้าใจผิดที่เกิดจากการกระทำโดยมิได้เจตนาด้วย เช่น การกระทำอย่างการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ Happix หรือ แอบอ้างว่าเป็นสมาชิกท่านอื่น)
  ・ การส่งข้อมูลผ่านบริการของ Happix โดยทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขบริเวณชื่อหัวข้อหรือส่วนอื่นๆ เพื่อปกปิดที่มาของข้อมูล หรือเพื่อการแอบอ้าง
  ・ การอัพโหลด, ลง, ส่งข้อมูลผ่านอีเมล์หรือช่องทางอื่น ที่ตนไม่มีสิทธิ์ในการส่งตามกฎหมาย
  ・ การอัพโหลด, ลง, ส่ง เนื้อหาผ่านอีเมล์หรือช่องทางอื่น ที่ก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิทางทรัพย์สินและปัญญาของบุคคลที่สาม (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, แบบผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ เป็นต้น)
  ・ การอัพโหลด, ลง, ส่ง เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า, โฆษณาชวนเชื่อ, อีเมล์ขยะ, อีเมล์ที่เป็นสแปม, จดหมายลูกโซ่, ธุรกิจแบบพีระมิด(แชร์ลูกโซ่) หรือเนื้อหาประเภทอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวชักจูงผ่านอีเมล์หรือช่องทางอื่น
  ・ การอัพโหลด, ลง, ส่ง เนื้อหาอันรวมตั้งแต่ไวรัสคอมพิวเตอร์, รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์, ไฟล์, โปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความเสียหาย, ทำลาย, จำกัดการใช้งานซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรือฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์หรือช่องทางอื่น
  ・ การกระทำที่ส่งผลกระทบไม่ดีต่อสมาชิกท่านอื่นในการควบคุมหรือกรอกข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
  ・ การกระทำที่ละเมิดกฎหมายและบทบัญญัติไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
  ・ การกลั่นแกล้งบุคคลที่สามไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
  ・ การรวบรวม และเก็บสะสมข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่น หรือตั้งใจจะกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
  ในเบื้องต้น Happix จะไม่ทำการตรวจสอบเนื้อหาก่อน แต่กรณีที่มีการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ทางเรามีสิทธิ์ในการลบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลงข้อมูลที่ถูกส่งผ่านบริการ สิทธิ์ในการลบนี้ หมายรวมถึงการลบเนื้อหาที่ผิดต่อข้อตกลงและเนื้อหาที่ถูกพิจารณาว่าก่อให้เกิดปัญหาด้วย
  เมื่อมีการใช้งานข้อมูล สมาชิกต้องทำการพิจารณาความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ ความเป็นประโยชน์ของข้อมูล และเป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง
  เมื่อ Happix พิจารณาแล้วว่าข้อมูลใดๆที่จำเป็นจะต้องส่งคำร้องตามกฎหมายและบทบัญญัติ, มีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย, จำเป็นที่จะต้องให้ท่านรักษาข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัด, จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อรับมือกับการเคลมข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม, หรือมีความจำเป็นต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและความปลอดภัยของทรัพย์สิน, สิทธิ, ชีวิต ร่างกาย หรือหน้าที่การงานของ Happix และสมาชิก Happix จะสามารถทำการบันทึก หรือเปิดเผยเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้
  สมาชิกต้องทำความเข้าใจว่าระหว่างการส่งข้อมูลต่างๆรวมถึงเนื้อหาของบริการ ข้อมูลจะต้องผ่านเครือข่ายหลายชนิดก่อนจะถูกส่งไปถึงปลายทาง และต้องทำความเข้าใจก่อนใช้บริการของ Happix ว่า ข้อมูล (Data) , การเข้ารหัสที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อ, ข้อมูลที่เคลื่อนผ่านอุปกรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเครือข่าย, อุปกรณ์, หรือวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อ มีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

 • •เกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการส่งให้กับ Happix

  Happix มีบริการที่เปิดให้สมาชิกจำนวนมากสามารถเข้าใช้งานได้ เช่น Trackback, การแสดงความคิดเห็น , การเข้าถึงเนื้อหาที่สมาชิกท่านอื่นส่งเข้ามาได้ เป็นต้น
  กรณีที่สมาชิกส่งข้อมูลเข้าไปยังบริการที่สมาชิกจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้นี้ จะถือว่าสมาชิกได้ยินยอมให้ Happix มีสิทธิ์ (อันครอบคลุมถึงการทำซ้ำ, เปิดเผย, ส่ง, แจกจ่าย, โอนมอบ, ให้ยืมต่อ, แปลภาษา, ดัดแปลง) ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ครอบครองเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย(รวมถึงสิทธิ์ Sub-license)
  นอกจากนี้ เราจะถือว่าสมาชิกไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ของผู้ประพันธ์เนื้อหาดังกล่าว อนึ่ง ข้อกำหนดนี้ไม่ได้เป็นการให้สัญญาว่า Happix จะอนุญาตให้สมาชิกท่านอื่นนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้งานได้

 • •สถานะการรองรับของเบราเซอร์

  ท่านสามารถเข้าถึง Happix ได้จาก ○○○ บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่าง PC, Linux, Macintosh(Mac) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้งานฟังก์ชันล่าสุดของ Happix ท่านจำเป็นต้องใช้เบราเซอร์ที่ได้รับการรองรับอย่างเต็มรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  * Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป
  * Firefox 3.5 ขึ้นไป
  * Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด
  * Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
  ท่านสามารถเข้าถึง Happix จากเบราเซอร์อื่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ แต่อาจมีกรณีที่รูปแบบเลเอาท์จะมีความไม่ถูกต้อง หรือมีฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้
  ในการใช้งาน Happix ต้องมีการเปิดใช้ Cookie ไม่ว่าจะเป็นเบราเซอร์ใด กรณีที่เบราเซอร์รองรับ JavaScript กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript ด้วย

 • •การชดเชยค่าเสียหายต่อ Happix

  สำหรับการฟ้องร้องหรือการเคลมสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุหรือมีความเกี่ยวข้องมาจากการส่งข้อมูลของสมาชิกภายในขอบเขตการให้บริการ, การใช้ประโยชน์จากบริการของสมาชิก, การเชื่อมต่อเข้าสู่หน้าให้บริการของสมาชิก, การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของสมาชิก หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามโดยสมาชิก ทางเราจะแก้ปัญหาโดยการเรียกร้องเงินและความรับผิดชอบจากสมาชิก
  อนึ่ง กรณีที่ Happix ได้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลมหรือการฟ้องร้อง หรือได้ดำเนินการชำระเงินชดเชยไปแล้ว สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเงินชดเชยดังกล่าว (รวมถึงค่าจ้างทนายที่ Happix ได้ทำการชำระไปก่อนหน้านี้ด้วย)

 • •ขอปฏิเสธการนำบริการไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

  ห้ามไม่ให้สมาชิกนำบริการใดๆของ Happix, การใช้ประโยชน์จากบริการ, ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนำไปใช้งาน, ใช้ซ้ำ, ทำซ้ำ, คัดลอก, จำหน่าย, จำหน่ายต่อ หรืออื่นๆ)

 • •ข้อจำกัดในการใช้บริการ

  Happix มีสิทธิ์ในการสร้างกฎข้อบังคับและกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการของสมาชิกได้ตามความจำเป็น Happix จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลบ เนื้อหาความคิดเห็นของสมาชิก หรือเนื้อหาบนหน้าให้บริการ รวมถึงการไม่บันทึกเก็บ Trackback ไม่ว่ากรณีใดๆ
  อนึ่ง Happix มีสิทธิ์ที่จะลบ ID หรือบัญชีสมาชิกที่ไม่ถูกใช้งานมาเป็นในระยะเวลาหนึ่ง กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางเราสามารถแก้ไขปรับปรุงกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำการแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

 • •การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ให้บริการ

  กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลง, ระงับ, ยกเลิกเนื้อหาของบริการต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง, ระงับ, ยกเลิกเนื้อหาของบริการต่างๆ Happix จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกไม่ว่ากรณีใดๆ

 • •การห้ามใช้บริการ

  กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทางเรามีสิทธิ์ทำการลบ ID สมาชิก, รหัสผ่าน, บัญชีสมาชิก ห้ามการใช้งานบริการ และลบเนื้อหาภายในบริการของเรา สิทธิ์ของ Happix นี้ ไม่เพียงบังคับใช้ในกรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่าสมาชิกได้กระทำผิดกฎภายในข้อตกลงในการใช้งาน ผิดเป้าหมาย หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อเจตนาของข้อตกลงในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดุลยพินิจของทาง Happix ด้วย
  กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการแก่สมาชิกบางท่าน Happix สามารถทำการยกเลิกการใช้งาน ID ของสมาชิก ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ รวมถึงการห้ามไม่ให้สมาชิกท่านนั้นเข้าถึงข้อมูล, ไฟล์และบริการดังกล่าวได้ในอนาคต กรณีนี้ Happix จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับการให้บริการต่างๆต่อสมาชิกท่านนั้นและบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ

 • •การซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้ประกาศขาย

  การซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้ประกาศขาย ผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้า, โฆษณาชวนเชื่อภายในหน้าบริการ (รวมถึงการเข้าร่วมแคมเปญ หรือโปรโมชั่นต่างๆ) เป็นการดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้ประกาศขายดังกล่าว กล่าวคือ สมาชิกและผู้ประกาศขายต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าสินค้า, การกำหนดเงื่อนไขสัญญา, การรับประกัน หรือ การค้ำประกันทุกอย่างในฐานะของผู้เกี่ยวข้อง Happix จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาในหน้าบริการ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงโฆษณานั้นไม่ว่ากรณีใดๆ

 • •สิทธิ์ในทรัพย์สินของ Happix

  สมาชิกจะต้องตระหนักถึงประเด็นดังต่อไปนี้
  นอกเหนือจากเนื้อหาที่สมาชิกเป็นผู้ส่ง(หรือทำการส่ง)แล้ว สิทธิ์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งหมายรวมถึงบริการ, ข้อมูล(Data)เดี่ยว และข้อมูล(Data)กลุ่ม เป็นของบริษัทหุ้นส่วนผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวให้แก่ Happix, บริการของHappix และซอฟแวร์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ซอฟแวร์” ) จะนับรวมเป็นสิทธิ์ ทรัพย์สินและความลับทางการค้าที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  ・ ข้อมูลที่ถูกนำเสนอในบริการหรือในโฆษณาจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งประเทศญี่ปุ่น, กฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายด้านการออกแบบและอื่นๆ
  สมาชิกต้องยอมรับว่าจะไม่ทำซ้ำ, เปิดเผย, ส่ง, แจกจ่าย, โอนมอบ, ให้ยืม, แปลภาษา, ดัดแปลง, อนุญาตให้นำไปใช้งาน, พิมพ์ซ้ำ, ใช้ประโยชน์ซ้ำจากบริการ ซอฟแวร์ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Happix, บริษัทหุ้นส่วน หรือผู้ลงประกาศ
  อนึ่ง กรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อนี้ Happix มีสิทธิ์ที่จะห้ามการทำซ้ำ, เปิดเผย, ส่ง, แจกจ่าย, โอนมอบ, ให้ยืม, แปลภาษา, ดัดแปลง, อนุญาตให้นำไปใช้งาน, พิมพ์ซ้ำ, ใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่ทำซ้ำจากเนื้อหา, ข้อมูล(Data)เดี่ยว และ ข้อมูล(Data)กลุ่ม, ซอฟแวร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีสิทธิ์ในการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมจากการกระทำดังกล่าวของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องยอมรับเงื่อนไขในข้อนี้
  ・ ห้ามไม่มีสมาชิกเข้าถึงบริการของเราด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการเข้าถึงในหน้าอินเตอร์เฟส ที่จัดเตรียมไว้ให้กับสมาชิก Happix

 • •ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายของ Happix

  เราจะถือว่าสมาชิกยอมรับว่า Happix จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  (1)การใช้บริการ, หรือไม่สามารถใช้บริการได้
  (2)ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการซื้อขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการใช้บริการต่างๆ
  (3)การถูกเข้าถึงหรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ภายในเนื้อหาที่สมาชิกได้ทำการส่งเข้ามา
  (4)คำพูด, การส่ง, การกระทำของบุคคลที่สามภายในส่วนให้บริการ
  (5)เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ, ความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 • •การแจ้งเตือนหรือการติดต่อ

  กรณีที่ Happix พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องแจ้งข้อมูล หรือติดต่อกับสมาชิกผู้ลงทะเบียน ID เอาไว้ ทางเราจะทำการติดต่อผ่านอีเมล์ ในกรณีที่สมาชิกพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องติดต่อมายัง Happix จะต้องทำการติดต่อด้วยอีเมล์ผ่านช่องทางรับการติดต่อที่กำหนดไว้ตามกฎข้อบังคับของ Happix และไม่สามารถรับการติดต่อด้วยโทรศัพท์ หรือการมาเยือนด้วยตนเองได้
  นอกจากการแจ้งข้อมูลแล้ว Happix สามารถติดต่อทางสมาชิกผ่านอีเมล์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หรือวัตถุประสงค์อื่นๆได้

 • •เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

  Happix ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าสมาชิกให้ความร่วมมือในการให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเช่นเดียวกัน หากมีกรณีที่พิจารณาได้ว่าผลงานของท่านถูกละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับทาง Happix
  ・ ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, Email address ของผู้ยื่นคำร้อง
  ・ ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, Email address ของเจ้าของลิขสิทธิ์
  ・ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ กรุณาส่งคำอธิบายสาเหตุที่ทำให้ท่านมีสิทธิ์ทางกฎหมายในการเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์
  ・ คำอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์
  ・ สถานที่ที่ผลงานต้นแบบซึ่งอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตีพิมพ์ไว้
  ・ คำอธิบายสาเหตุทางกฎหมายที่อ้างว่าการนำผลงานที่เป็นปัญหาอยู่ไปใช้งานหรือกรณีอื่นๆ นั้นเป็นการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  Happix ไม่ขอรับรองในเรื่องการดำเนินการต่างๆ จากการส่งข้อมูลดังกล่าวเข้ามา

 • •เกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งาน

  กรณีพบเห็นสมาชิกผู้กระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้ กรุณาติดต่อกองบรรณาธิการของ Happix

x close